Giỏ hàng

Đầm Midi Đi Chơi

BFF10
295,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • SUÔNG / FREESIZE
 • BO EO / FREESIZE
BFF11
-29%
395,000₫ 555,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Ngắn / S
 • Dài / S
BFF12
-13%
385,000₫ 445,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • Hồng / Dài / S
 • Hồng / Ngắn / S
 • Kem / Ngắn / S
BFF13 (Dạng Dài)
-21%
385,000₫ 490,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đen / Dài / Freesize
 • Trắng / Dài / Freesize
BFF13 (Dạng Ngắn)
-23%
345,000₫ 450,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Trắng / Ngắn / Freesize
 • Đen / Ngắn / Freesize
BFF14 ( Đầm / Chân váy )
-23%
445,000₫ 575,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đầm / S
 • Chân váy / S
BFF15
-23%
325,000₫ 420,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đầm / Xanh / S
 • Đầm / Đỏ / S
BFF16
-22%
295,000₫ 380,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • Sát Nách / Freesize
BFF17 ( Đầm / Chân váy )
-24%
355,000₫ 470,000₫
4 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM / TRẮNG / S
 • ĐẦM / ĐEN / S
 • CHÂN VÁY / TRẮNG / S
 • CHÂN VÁY / ĐEN / S
BFF18 ( ĐẦM NGẮN / ĐẦM DÀI / CHÂN VÁY )
-23%
545,000₫ 710,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM DÀI / S
 • ĐẦM NGẮN / S
 • CHÂN VÁY / S
BFF3 - White dress
335,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM NGẮN
BFF5
-37%
345,000₫ 550,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • NÂU / FREE SIZE / ĐẦM NGẮN
 • TRO / FREE SIZE / ĐẦM NGẮN
 • ĐEN / FREE SIZE / ĐẦM NGẮN
BFF6
365,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • Đầm dài / ĐỎ
 • Áo / ĐỎ
 • Đầm Dài / ĐEN
BFF8
455,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • Đầm Dài / S
BFF9
395,000₫
4 phiên bản màu sắc
 • DÀI / ĐEN / S
 • DÀI / HỒNG / S
 • NGẮN / ĐEN / S
 • NGẮN / HỒNG / S
Black lame party dress
-31%
695,000₫ 1,000,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • S
Blossom Mullet Dress
-30%
695,000₫ 990,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • S
Body 10
-21%
335,000₫ 425,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Hồng / S
 • Đen / S
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top