Giỏ hàng

Đầm Midi Đi Chơi

Bella Dress
-46%
675,000₫ 1,250,000₫
10 phiên bản màu sắc
 • Ngắn / S
 • Ngắn / M
 • Ngắn / L
 • Ngắn / XL
 • Ngắn / XXL
 • Dài / S
 • Dài / M
 • Dài / L
 • Dài / XL
 • Dài / XXL
BFF10
295,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • SUÔNG / FREESIZE
 • BO EO / FREESIZE
BFF11
-29%
395,000₫ 555,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Ngắn / S
 • Dài / S
BFF12
-13%
385,000₫ 445,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • Hồng / Dài / S
 • Hồng / Ngắn / S
 • Kem / Ngắn / S
BFF13 (Dạng Dài)
-21%
385,000₫ 490,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đen / Dài / Freesize
 • Trắng / Dài / Freesize
BFF13 (Dạng Ngắn)
-23%
345,000₫ 450,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Trắng / Ngắn / Freesize
 • Đen / Ngắn / Freesize
BFF14 ( Đầm / Chân váy )
-23%
445,000₫ 575,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đầm / S
 • Chân váy / S
BFF15
-23%
325,000₫ 420,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Đầm / Xanh / S
 • Đầm / Đỏ / S
BFF16
-22%
295,000₫ 380,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • Sát Nách / Freesize
BFF17 ( Đầm / Chân váy )
-24%
355,000₫ 470,000₫
4 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM / TRẮNG / S
 • ĐẦM / ĐEN / S
 • CHÂN VÁY / TRẮNG / S
 • CHÂN VÁY / ĐEN / S
BFF18 ( ĐẦM NGẮN / ĐẦM DÀI / CHÂN VÁY )
-23%
545,000₫ 710,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM DÀI / S
 • ĐẦM NGẮN / S
 • CHÂN VÁY / S
BFF19
-28%
345,000₫ 480,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Ngắn / Freesize
 • Dài / Freesize
BFF22
-23%
385,000₫ 500,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • TAY NGẮN / FREESIZE
 • HAI DÂY / FREESIZE
BFF24
-40%
295,000₫ 495,000₫
3 phiên bản màu sắc
 • Áo / S
 • Đầm 2 dây / S
 • Đầm tay ngắn / S
BFF27
-29%
385,000₫ 545,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • 2 DÂY / FREESIZE
 • CỔ V SÁT NÁCH / FREESIZE
BFF29
-35%
335,000₫ 515,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • HỒNG / NGẮN / S
 • ĐEN / NGẮN / S
BFF3 - White dress
335,000₫
1 phiên bản màu sắc
 • ĐẦM NGẮN
BFF35
-23%
375,000₫ 490,000₫
2 phiên bản màu sắc
 • Tay ngắn / S
 • Hai dây / S
Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top